jukkakopra.fi-uutta-ja-vanhaa-teknologiaa

Arvoisa puhemies! Meillä on monesti taipumus aliarvoida tulevaisuuden kehitystä erityisesti tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyen. Muistetaan 50-luvulla IBM:n entinen pääjohtaja, joka heidän ensimmäisen suurtietokoneensa valmistuttua sanoi, että viisi tällaista riittää koko maailman tarpeisiin, tai maailman menestynein it-nörtti Bill Gates, joka joskus 80-luvun alussa totesi, että uuden prosessoriteknologian myötä 256 kilotavun muisti tulee riittämään kaikille kaikkiin tietojenkäsittelytarpeisiin. No, pieleenhän nämä ennusteet menivät, ja nyt tiedetään, että muistia käytetään kymmeniätuhansia kertoja enemmän näissä nykyisissä pienissäkin tietokoneissa, prosessitehoista ja tietoliikennekapasiteetin kasvusta puhumattakaan.

Tämän takia on tärkeätä, että ei nyt aliarvioida myöskään näitä meidän tarpeitamme, ja siinä mielessä minun mielestäni on hyvä, että nämä 800 megahertsin taajuudella jaettavat kaistaparit ovat maksimissaan sen 2 kertaa 15 megahertsiä, jotta voidaan ennustaa, että ostetaan kahden operaattorin toimesta tämä 2 kertaa 30 megahertsiä -alue täyteen. Se varmistaa sen, että meillä on näissä olosuhteissa maksimikapasiteetti käytössä siinä vaiheessa, kun verkot otetaan käyttöön. Monet ovat toivoneet, että kaistaparin minimi- ja maksimimäärät voisivat olla 2 kertaa 10 megahertsiä, jolloin taajuusalueelle mahtuisi kolme operaattoria todennäköisen kahden sijaan – edellyttäen tietysti, että nämä huudetaan tämän oletuksen mukaan – mutta uskon, että se ei ole teknisesti niin hyvä vaihtoehto tulevaisuutta silmällä pitäen kuin tämä, mitä tämä valiokunta lausuu ja mitä hallituskin esittää.

Toki tietysti useamman operaattorin toimiminen tälläkin taajuusalueella olisi lisännyt kilpailua ja ehkä siinä mielessä parantanut kuluttajan etua. Sen takia on tärkeätä, että nyt sitten, kun tämä 800 megahertsin alue rakennetaan ja nämä verkot tulevat käyttöön jne., seurataan sitten kilpailua ja sitä, miten tämä homma toteutuu, ettei käy sellaista hommaa, että kuluttajahinnat nousevat ja palvelun taso laskee vähän samaan tyyliin kuin meillä tuolla vähittäistavarakaupassa voi joidenkin tulkintojen mukaan olla käynyt. Eli tarkka analyysi siitä, miten tämä toimii, ja sitten tämän analyysin tulokset pitää huomioida siinä vaiheessa, kun 700 megahertsin taajuusaluetta sitten tulevaisuudessa otetaan käyttöön ja mietitään, millä sapluunalla se sitten operaattoreille jaetaan. Tärkeintä on kuitenkin se kuluttajan eli Suomen kansalaisten etu, ja se yksi asia, joka sen toteutumista edesauttaa, on se, että meillä toimii kilpailu näillä markkinoilla hyvin.

Jukka Kopra, Eduskunnassa, 16.10.2012

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_97_2012_vp_9_7_71_p.shtml