Arvoisa herra puhemies! Suomi elää, tekee työtä ja voi hyvin toimivan liikenneverkon ansiosta – liikenneverkon, joka pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä ja tarjoaa sujuvat yhteydet sekä lähtökohdat kasvulle.

Hallituksen liikennepoliittinen selonteko istuu hyvin aikaansa. Kun ei ole rahaa jaettavaksi joka paikkaan, tulee panostukset kohdistaa sinne, missä tarve ja hyöty ovat suurimpia. Tämä tuli esille myös liikennevaliokunnan työssä.

Selonteon painotus elinkeinoelämän logistiikkayhteyksien parantamiseen on mitä parhainta kasvupolitiikkaa. Kasvua ei ole vain jonkin tien- tai radanpätkän rakentaminen johonkin. Olennaista on se, mihin se rakennetaan ja mitä se tuo mukanaan. Esimerkiksi hankkeet, jotka edistävät vientiä Venäjälle, ovat investointeja sanan varsinaisessa merkityksessä. Valtion raha ei mene hukkaan, vaan se poikii uutta kasvua sekä toimeliaisuutta ja näin ollen myös uusia työpaikkoja.

Venäjän veto on todellista. Viime vuonna Venäjä oli viennin osalta Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani. Toki arvossa ollaan vielä jäljessä vuoden 2009 kriisiä edeltävästä tasosta, mutta kuitenkin olemme nousussa. Myös henkilöliikenteen on arvioitu kasvavan jatkossa kovaa vauhtia, joten raja-asemien kehittämisestä tulee huolehtia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa liikennevaliokunnan tapaan, että Venäjän talouskasvun avaamat mahdollisuudet tulee ottaa vahvemmin huomioon liikennepolitiikassa ja EU-kantojen muodostuksessa. Ja on hyvä muistaa, ettei Venäjä ole vain Itä-Suomen juttu. Venäjän talouskasvu, venäläisten ostovoiman kasvu ja laajat markkinat hyödyttävät koko Suomea, kun huolehditaan myös Länsi-Suomen ja Keski-Suomen toimivista yhteyksistä itään päin.

Arvoisa puhemies! Logistiikkakustannuksilla on iso merkitys yritysten kilpailukyvylle. Kilpailijamaihin verrattuna Suomi on monin tavoin heikommassa asemassa, markkinat kun tuppaavat olemaan pitkien matkojen päässä Suomesta. Kilpailukyvyn vahvistamiseksi ammattiliikenteen dieselveron korotuksen palautusjärjestelmä olisi syytä selvittää, kuten valiokuntakin mietinnössään toteaa. Myös perusväylänpito on kilpailukyvystä huolehtimista. Rahoituksen painopisteen suuntaaminen perusväylänpitoon onkin paikallaan. Lisäksi on ponnekkaammin pidettävä huolta EU:ssa ja muutenkin kansainvälisessä yhteistyössä siitä, että kansallinen edunvalvonta toimii.

Suomen etäisen sijainnin takia myös lentoliikenne on maallemme elintärkeää. Huomionarvoista on, että Helsinki-Vantaan lisäksi Tampere, Turku ja Lappeenranta ovat lentoasemia, joista liikenne suuntautuu pääasiassa ulkomaille. Niiden toimintamahdollisuuksien turvaamisen valiokuntakin nostaa esille. Niin ikään Oulu ja Rovaniemi ovat merkittäviä pohjoisen kenttiä.

Arvoisa puhemies! Liikenteen ympäristövaikutukset eivät ole vähäisiä. Liikennehän aiheuttaa noin 20 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Meidän täytyy löytää ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämisen ja liikennemäärien kasvun muodostamaan monimutkaiseen yhtälöön. Nythän päästöt pikemminkin kasvavat, mikä johtuu liikennemäärien kasvusta.

Tämän selonteon painotus raideliikenteeseen on hyvä asia, mutta Suomen kokoisessa maassa ei sovi unohtaa tieliikennettä. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan monenlaisia ratkaisuja. Uudet teknologiat, biopolttoaineet ja sähköautot tarvitsevat kaikki buustausta. Suomessa on sitä paitsi laajaa cleantech-alan osaamista näiltä aloilta.

Kaupunkiseuduilla on kyllä syytä katsoa yhdyskuntarakenteen perään entistä tarkemmin, sillä yhdyskuntarakenteella on merkittävät vaikutukset päästöihin. Kuitenkin taajamien asukastiheys on jatkuvasti laskenut. Kuvaavaa on, että Suomeen verrattuna muissa pohjoismaissa taajamien asukastiheys on yli kaksinkertainen. Sen lisäksi, että hajanainen rakenne aiheuttaa niin sanottua turhaa ajoa ja päästöjä, on se myös kallis ja energiatehoton rakentaa ja käyttää. Puhumattakaan siitä, miten se hankaloittaa toimivan joukkoliikenteen järjestämistä.

Arvoisa puhemies! Liikennepolitiikka on aina niukkuuden politiikkaa. Niukkuudesta huolimatta, tai itse asiassa sen takia, liikenneverkon kehittäminen on erityisen suunnitelmallista työtä, jossa parhaan kyvyn mukaan tulee huolehtia maamme kokonaisedusta. Hallituksen liikennepoliittinen selonteko antaa tähän hyvät eväät tuleviksi vuosiksi.

Jukka Kopra, Eduskunnassa 19.6.2012

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_69_2012_vp_2_2_62_p.shtml