Arvoisa puhemies! Euroopassa eletään nyt taloudellisen epävarmuuden aikaa, ja me olemme olleet suurien haasteiden edessä jo jonkin aikaa. Erinäisiä toimenpiteitä on tehty, muttei vielä tiedetä, milloin eurotaloudet saadaan takaisin kasvu-uralle. Tämä koskee erityisesti meitä Suomessa. Korkeista työvoimakustannuksista ja muista syistä johtuen viimeisimmässä suhdannenotkahduksessa teollinen tuotantomme laski enemmän kuin muualla, eikä ole näköpiirissä, millä se nostetaan takaisin entiselle tasolle ja tukevaan nousuun.

On olemassa viitteitä siitä, ettei teollisuutemme elvykään suhdanteiden muuttuessa sillä tavoin kuin aikaisemmin. Miksi ei elvy? Siksi, kun sitä ei siinä määrin enää ole, sillä kuten tiedämme, merkittäviä määriä tuotantoa on siirtynyt muihin maihin. Olemme siis suuren haasteen edessä, ja siksi myös tässä valtiontalouden kehystarkastelussa tulee olla tiukalla linjalla. Meidän tulee keskittää tarmomme, jotta saamme Suomen takaisin nousu-uralle.

Yksi keino luoda edellytyksiä tälle on pitää huoli nuorisostamme ja erityisesti nuorista työttömistä. Siksi on hyvä, että edelleen vaikeuksista huolimatta pyritään jatkamaan perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämistä ja kerhotoimintojen ym. vakiinnuttamista. Näihin kehittämistoimiin kohdennetaan lisärahoitusta lähes 35 miljoonan euron verran vuoteen 2015 mennessä.

Niin ikään on hyvä, että nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano aloitetaan ensi vuonna. Kun tämän yhteiskuntatakuun toteuttamiseen lasketaan mukaan kuntien työllistämistukien korotus, valtio lisää rahaa noin 34 miljoonaa euroa. Näiltä osin hallitus siis on erinomaisella tavalla hyvällä asialla.

Yrittäjyyden ja yritysten kasvun edellytyksiä tulee kehittää edelleen. Sillä saralla on vielä paljon tehtävää. Meidän tulisi yritysten veroratkaisujen ym. suhteen ottaa mallia esim. Virosta, Latviasta, Irlannista tai Islannista, joissa kaikkialla on onnistuttu saamaan taloudet tanakalle kasvu-uralle synkän romahduksen jälkeen nimenomaan yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla. Tähän sisältyy muun muassa verotuksellisia ratkaisuja. Suomessa – voi tulla monille yllätyksenä – on yksi maailman parhaimmista kasvuyritysten rahoitusjärjestelmistä. Silti on erityisen tärkeää saada ulkomainen pääoma suuntautumaan Suomeen. Kun kasvuyrityksiä rahoitetaan, on nopealle kasvulle paremmat mahdollisuudet. Pääomatulojen verokohtelun tulee olla sijoittajaystävällisempää kansainvälisesti verrattuna. Muun muassa monesti tässäkin salissa yli puoluerajojen peräänkuulutettu riski- ja enkelisijoittajien tappioiden verovähennysoikeus sijoituksen kokonaistuloksesta tulisi toteuttaa kehyskaudella. Tällä yksinkertaisella toimenpiteellä saisimme paljon aikaiseksi ja luotua merkittävän mahdollisuuden uudelle kasvulle.

Jokaiselle on selvää, että yritysten kasvaessa syntyy työpaikkoja, ja kun on työpaikkoja, on ihmisillä töitä, ja näin ollen meillä on varaa ylläpitää tätä hyvinvointiyhteiskuntaamme.

Jukka Kopra, Eduskunnassa 24.11.2011

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_75_2011_vp_2_94_151_p.shtml