Arvoisa puhemies! Suomi on pieni maa, eikä meillä ole erityisiä luonnonvaroja metsiämme lukuun ottamatta. Näin ollen on selvää, että viennillä ja siitä saatavalla tulolla on aina ollut, on nyt ja on jatkossakin, ratkaiseva merkitys siinä, millaista hyvinvointiyhteiskuntaa meillä on varaa ylläpitää ja millaista elämää Suomessa vietetään. Mitä enemmän myymme jalostettuja tuotteita ja palveluita ulkomaille, sen parempi, ja mitä tehokkaammin pystymme niitä sinne kuljettamaan, aina sen parempi. Mitä suurempia yksittäisiä vientikauppoja suomalaiset yritykset saavat solmittua, aina vaan paranee.

Vientikauppaan tunnetusti sisältyy enemmän riskejä kuin normaaliin maan sisäiseen kauppaan. Isoissa toimituksissa toimitusaika voi olla pitkä ja erät suuria. Tämä vaatii pääomaa, jolla tuotanto ja toimitukset rahoitetaan ennen kuin asiakkaalta on rahat saatu. Koska ulkomailta saadut vientitulot satavat käytännössä suoraan maamme hyvinvoinnin laariin, on erityisen hyvä, että valtio tukee vientitoimintaa luotottamalla tuotantoa ja toimituksia.

Nyt käsillä olevassa esityksessä on nimenomaan kyse siitä, että turvataan suomalaisten vientiyritysten kilpailuedellytyksiä ottamalla käyttöön pysyvä luottomuotoinen vienninrahoitusjärjestelmä. Lisäksi esitykseen sisältyy Finnvera Oyj:n varainhankintaan liittyvien lainojen ja lainaohjelmien valtiontakausten enimmäisvaltuuden nostaminen 3,1 miljardista eurosta 5,0 miljardiin euroon. Tämä on juuri sellaista politiikkaa, jolla luodaan edellytyksiä taloudelliselle kasvulle ja isänmaallisella tavalla tasoitetaan tietä vientiyrityksiemme tieltä. Tällaista luototusta harjoittavat kaikki muutkin vientiä harjoittavat maat.

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys vienti- ja alusluotoista on erityisen ilahduttava ja lämmittää taloudellisesta menestyksestämme huolestuneen mieltä suuresti näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Toivon, että esitys saadaan prosessoitua ja säädettyä laiksi mahdollisimman nopeasti.

Jukka Kopra, Eduskunnassa 15.11.2011

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_69_2011_vp_10_1_106_p.shtml