Arvoisa puhemies! Tässä selonteossa pidetään kiinni kolmesta Suomen puolustuksen perusasiasta: yleisestä asevelvollisuudesta, koko maan puolustamisen periaatteesta ja sotilaallisesta liittoutumattomuudesta.

Suomen asemassa nykyään, tänä päivänä, yleinen asevelvollisuus on ainoa järkevä vaihtoehto. Mitkään käytettävissämme olevat resurssit eivät riitä sellaisen ammattiarmeijan ylläpitämiseen, jolla puolustettaisiin edes puolta tästä maasta.

Koko maan puolustamisen periaate on oikeudenmukaista kaikkia kansalaisia kohtaan. Edelleen, yleiseen asevelvollisuuteen perustuva armeija on meille ainoa vaihtoehto tämän päämäärän saavuttamiseksi. Kannattaa tietysti tässä yhteydessä muistaa modernin sodankäynnin periaatteet ja Suomen puolustusdoktriini: sodankäynti perustuu liikkeeseen ja keskittyy vaikuttamiseen siellä, missä sitä kulloinkin tarvitaan, ei varuskunnissa, eikä siihen, että maata puolustettaisiin rakentamalla puolustuslinjoja ympäri Suomen.

Täällä on haikailtu erittäin tarpeellisen puolustusvoimauudistuksen myötä väheneviä työpaikkoja ja varuskuntien lakkauttamisia on harmiteltu. Ne ovat valitettavia, mutta aiempaan viitaten: Suomea ei puolusteta varuskunnista, eikä Puolustusvoimien tehtävä ole työllistää. Modernia ilmaisua käyttäen Puolustusvoimien tehtävä on puolustaa maata, Puolustusvoimien tuote on pelote, ja kaikki resurssit tulee keskittää siihen, että tuote eli pelote on mahdollisimman hyvä ja tehokas.

Tällä hetkellä enemmistö Suomen kansasta ei halua Suomen liittyvän Natoon. Kunnioitettakoon tätä näkemystä. Mielestäni Natoa on turha pelätä. Paremmin voisimme edistää turvallisuutta meillä ja muualla olemalla Naton jäseniä. On kuitenkin hyvä, että selonteossa ja sen mukaisesti Puolustusvoimiemme toiminnot ja järjestelmät ovat yhteensopivia Naton kanssa. Tämä helpottaa ainakin yhteistoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä monissa asioissa.

Ajatus pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä on suorastaan ihailtavan kaunis. Jos syntyy mahdollisuus valtiosopimustasoisen sotilasliiton perustamiseen Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa, voi se olla hyväkin ajatus. Aivan eri asia on kuitenkin viime aikoina käyty keskustelu. Hieman kärjistäen: Ruotsalaisten halu ja pyrkimys myydä meille asejärjestelmiä on täällä joidenkin toimesta tulkittu halukkuudeksi puolustusliittoon. Ruotsalaisten esiin tuoma solidaarisuuslupaus on käytännössä hätähuuto ja avunpyyntö eikä tosiasiallinen lupaus auttaa Suomea kriisissä.

Arvoisa puhemies! Hallituskauden alussa Puolustusvoimille sälytettiin nelivuotiskaudeksi satojen miljoonien säästövelvoite. Kuten kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenvuorossa todettiin, tämä säästö tulee palauttaa normaalitasolle vuoden 2016 alusta lukien siten, että Puolustusvoimien rahoitus on se 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vain tällä tavoin voimme turvata puolustuskykymme kehittymisen ja kyvyn vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Viime aikoina on valmistunut selonteko Suomen kyberturvallisuusstrategiasta, sekä Puolustusvoimien oma selvitys kybersodankäynnistä valmistunee näinä päivinä. On hyvä, että kyberasioihin on vihdoin herätty. Tässä asiassa olemme olleet jälkijunassa sekä puolustuksemme että koko valtakunnan suhteen. On tärkeää, että Puolustusvoimien toimintamahdollisuudet kyberasioiden suhteen ovat laajat ja ennakkoluulottomat. Mahdollinen meitä koetteleva konflikti tai kriisi – tietenkin toivomme, ettei sitä koskaan tule – tulee alkamaan kyberhyökkäyksellä, ja vihollinen tulee soveltamaan kybermenetelmiä koko kriisin ajan. Puolustusvoimiemme toiminta- ja vaikuttamiskykyä kyberpuolustuksessa pitää kehittää voimakkaasti, ja sille on varattava riittävät mahdollisuudet ja resurssit. Tämän takia on erittäin tärkeää, että Puolustusvoimamme voi ottaa aloitteen käsiinsä ja ryhtyä itse ennalta ehkäiseviin kybertoimiin tarvittaessa jo ennen varsinaista maahamme kohdistuvaa hyökkäystä.

Puolustusvoimien materiaalisista resursseista ja toimintamahdollisuuksista on siis pidettävä kiinni. Keskeinen voimavara, jonka päälle minkä tahansa maan puolustaminen rakentuu, ei kuitenkaan ole materia vaan henki ja tahto. Henki menee materian edelle. Kaikkien maanpuolustukseen liittyvien toimien yhteydessä on pidettävä huoli siitä, ettemme murenna puolustuksemme uskottavuuden tärkeintä voimavaraa, maanpuolustustahtoa.

Jukka Kopra, Eduskunta, 6.2.2013.
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012
Lähetekeskustelu

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_3_2013_vp_2_139_139_p.shtml