Arvoisa puhemies! Tämä tänään käsittelyssä oleva sähköisen median viestintäpoliittinen selonteko on erittäin tärkeä kannanotto ja linjaus siihen, mihin suuntaan median infrastruktuuria kehitetään maassamme lähitulevaisuudessa ja mihin suuntaan myös markkinat alalla kehittyvät.

Täällä on käytetty tänään monia hyviä puheenvuoroja tähän asiaan liittyen, ja lähes kaikkiin voi yhtyä. Monessa puheenvuorossa on korostettu sitä, että katsojan ja kuulijan asema on kaikkein tärkein. Tämä pitää kyllä paikkansa. Ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että alalla toimivat yritykset saavat ja omaavat tasapuoliset kilpailun mahdollisuudet. On tärkeää myös, että kustannustaso saadaan pidettyä kansalaisten kannalta edullisena, ja uskon, että riittävän usean mediayhtiön keskinäinen kilpailutilanne osaltaan varmistaa sen.

On tärkeää myös, että lainsäädännöllä osaltaan pyritään varmistamaan se, että viestintä on monipuolista ja laadukasta ja että myös kotimaisilla toimijoilla on menestymisen mahdollisuudet. Suomen markkinathan ovat pienet, eikä menestyminen kotikutoisin voimin vaativalla mediakentällä ole itsestään selvää. Tulee varmistaa, että alalla on toimimisen mahdollisuudet riittävän monelle mediayhtiölle.

Siirryttäessä uusien lähetystekniikoiden ja lähetysmenetelmien käyttöön ei muutos saa tapahtua niin sanotusti yhdessä yössä. Operaattoreiden tulee ylläpitää myös vanhaa lähetysteknologiaa riittävän pitkään, jottei kansalaisia jälleen kerran pakoteta ennenaikaisiin laitehankintoihin. Tämä menettelyhän on arkipäivää esimerkiksi mobiileissa viestintäverkoissa, joissa puhelinoperaattorit joutuvat ylläpitämään eri sukupolvien teknologioihin perustuvia verkkoja puhtaasti sen takia, ettei kuluttajan tarvitse jatkuvasti olla vaihtamassa luuriaan uuteen.

Selonteossa otetaan kantaa myös mobiileihin lähetystekniikoihin ja uusien taajuusalueiden käyttöönottoon. Näillä on olennainen merkitys tietoliikenteen, tiedonsiirron ja tiedon mobiilin hyödyntämisen kannalta. Tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa, ja uskon, että sen myötä myös hinnat halpenevat. Osaltaan tämäkin parantaa Suomen kilpailukykyä ja edistää taloutemme kehitystä.

Jukka Kopra, Eduskunta, 12.12.2012.
Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 2012
Ainoa käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_127_2012_vp_9_16_59_p.shtml