Arvoisa puhemies! Suomen lähialueilla turvallisuusympäristö on varsin vakaa, kun siitä ei paljon täällä varsinaisesti keskusteltu, mutta tuolla kauempana niitä konflikteja sattuu, ja niillä voi olla hyvinkin vakavia heijastuksia tänne Suomeen, niin kuin minun mielestäni esimerkiksi edustaja Haavisto tällä merirosvoesimerkillään hyvin mainiosti totesi.

Sen takia on tärkeätä, että suomalaiset sotilaat osallistuvat kansainvälisiin operaatioihin mahdollisimman paljon. Suomalaisilla sotilaillahan on monisatavuotiset perinteet ulkomaisista operaatioista, mutta parhaiten meidät tietysti tunnetaan näistä rauhantöistä, mitä viime vuosina ja vuosikymmeniä on tehty. Siinä suhteessa suomalaiset ovat erittäin arvostettua porukkaa sotilaina maailmalla.

Uskon, että nämä kv. operaatiot antavat meille hyvää kansainvälistä kokemusta ja ihan tositilanteista, ja näitä oppeja voidaan hyödyntää meidän omassa koulutuksessamme samalla, kun luodaan turvallisuutta muille maille ja parannetaan muiden maiden ihmisten elämää. Tämä on minun mielestäni sotilaallista toimintaa, mutta se on myöskin humanitääristä toimintaa, ja siitä hyötyvät kaikki osapuolet. Haluaisinkin oikeastaan kysyä, onko meillä mahdollisuuksia lisätä tämänkaltaista toimintaa ja nähdäänkö puolustushallinnossa tämä asia näin, että tästä saadaan sekä sotilaallista hyötyä että myöskin tuotetaan hyvää muille maille.

Jukka Kopra, Eduskunta, 6.2.2013. Vastauspuheenvuoro.
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012
Lähetekeskustelu

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_3_2013_vp_2_86_86_p.shtml