Arvoisa puhemies! Suomalainen puolustusvälineteollisuus on maailman huippuluokkaa. Suomalaisia tuotteita arvostetaan maailmalla, ja esimerkiksi meillä kehitetyt kuljetusajoneuvot ovat maailman parhaita.

On suorastaan surullista havaita, että tämänhetkinen poliittinen linjauksemme estää puolustusvälineteollisuuden tuotteiden myymistä ulkomaille hyvinkin voimakkaasti. Vedotaan EU-linjauksiin samalla kun muut EU-maat myyvät vapaammin mutta vastuullisesti omia tuotteitaan maailmalle.

Minun mielestäni suorastaan katastrofaalinen esimerkki on se, että Sakon tehtaat Suomessa joutuvat siirtämään tuotantonsa Berettan tehtaalle Italiaan – Berettahan siis omistaa Sakon – ja sitä kautta saadaan sitten tuotteet kaupaksi maailmalle, kun meidän Suomen paikallinen politiikka ei sitä salli. Olisi suotavaa, että meilläkin tulkittaisiin näitä vientisäädöksiä siten, että puolustusvälineteollisuutemme olisi tasavertainen muiden EU:ssa olevien yritysten kanssa ja saisi ansaitsemansa kilpailumahdollisuuden maailmalle. Tämä on tärkeä maanpuolustuksen kannalta siksi, että näin ylläpidämme sitten sitä omavaraisuutta ja omaa puolustusteollisuuttamme, jotta meillä on käytössä kalustoa – ja toivottavasti sitä ei koskaan tarvita, mutta jos sitä joskus tarvitaan.

Arvoisa puhemies! Jo joissain puheenvuoroissa täällä on nostettu esiin sitä, että maanpuolustuksen vaihtoehtoja pohdittaessa ja kehitettäessä pitäisi myös huomioida tämä niin sanottu valikoiva asevelvollisuus. Minusta se ei ole lainkaan relevantti ajatus, eikä siihen suuntaan tule mennä. Katson, että sekä kansalaisten tasa-arvon että tasavertaisen kohtelun pohjalta yleinen asevelvollisuus on ainoa vaihtoehto.

Jukka Kopra, Eduskunta, 7.5.2013.
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012
Ainoa käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_49_2013_vp_1_99_99_p.shtml