Eräissä Suomen kunnissa käydään näinä päivinä kunnallisvaaleja uudestaan johtuen viime syksyn sähköisessä äänestyksessä tapahtuneista virheistä. Välittömästi virheiden tultua ilmi oikeusministeri Brax suhtautui asiaan ylimielisesti ja vähätteli virheiden merkitystä.

On hämmästyttävää, että maassamme on vaaleilla valittuja poliitikkoja, joille äänestysprosessin virheettömyys ja sujuvuus ei ole kunnia-asia ja joille kansan ääni ei ole tärkeä. Tulee mieleen, mitä muuta kansalaisoikeuksia halventavaa hallinnossamme on vireillä?

Ministeri Brax on asettanut työryhmän valmistelemaan lakia netissä käytävien keskustelujen sensuroinnista. Tällä kertaa tekosyynä käytetään rasististen mielipiteiden levittämisen estämistä. Erityisen huolestuttavaa on se, että työryhmässä on henkilöitä jotka ovat aiemmin esittäneet julkisesti näkemyksiä, joiden mukaan internetin sananvapautta tulisi kaventaa. On surullista, että joidenkin tahojen monikulttuurikiiman johdosta voidaan nähdä peikkoja kaikkialla ja kansalaisten sananvapautta rajoittaa.

Edelleen, varsin huolestuttava on uuteen aselakiesitykseen sisällytetty oikeus poliisille suorittaa kotitarkastuksia ilman rikosepäilyjä. Tällaista poliisivaltaa on tapana harjoittaa totalitaarisissa maissa, kuten Pohjois-Koreassa.

Vastikään tehty ehdotus listavaaleihin siirtymisestä on sekin yksi keino pyrkiä rajoittamaan kansan vaikutusvaltaa ja kontrolloida, etteivät epämieluisat henkilöt tule vaaleissa valituiksi.

Lex Nokian ja ulkomaalaislain käsittelyprosessien yhteydessä todettiin yleisesti lainvalmistelutyön laadun olevan maassamme varsin heikoissa kantimissa. Lakiesitykset vilisevät virheitä ja yksipuolisia eri intressiryhmien niihin ujuttamia ajatuksia. Jos valmistelutyö on huonoa ja valmistelijan tahto on kaventaa kansalaisoikeuksia, on syytä olla huolestunut. Tilannetta eivät paranna laiskat kansanedustajat, jotka eivät tunne lakiesitysten sisältöä ennen niiden tuloa käsiteltäväksi.

Edellä kuvatut asiat voivat yksittäin tarkasteltuina vaikuttaa harmittomilta ja perustelluilta, mutta vaikuttaa siltä, että kokonaisuutena syntyy kontrollijärjestelmä, jonka yksityiskohtia tarvittaessa kiristämällä voidaan hallita kansalaisten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia halutulla tavalla.

Oma lukunsa on erään demarikansanedustajan vastikään antama julkinen lausunto, jonka mukaan maan seuraavaan hallitukseen mahtuu vain vasemmistolaisia ja vihreitä. Yhdistettynä tämä edellä mainittuihin kansalaisten oikeuksien rajoittamisiin herää pelko, että Suomesta valmistellaan kontrollivaltiota jotta kansa saadaan talutettua punavihreään keskitysleiriin.

Tämä kirjoitus on julkaistu myös:

Vartti Etelä-Karjala 23.8.2009
Etelä-Saimaa 24.8.2009