Arvoisa puhemies! Kun lukee Rikosseuraamusviraston julkaisuja, tutkimuksia ja raportteja koskien eloa ja oloa maamme vankiloissa, tulee varsin epämiellyttävä olo. Väkivallan uhka on läsnä kaikkialla, ja pahoinpitelyt ovat arkipäivää. Huumeita ja päihteitä käytetään varsin paljon.

Monissa tapauksissa väkivallan uhkaa ja pahoinpitelyjä vankien keskuudessa aiheuttavat nimenomaan huume- ja päihdevelat. Organisoidun rikollisuuden pyörittämä huumekauppa on arkipäivää vankiloissa, muusta yhteiskunnasta tietysti puhumattakaan. Monesti tällaista toimintaa myös johdetaan vankilasta käsin.

On absurdia, että vankeustuomion saaneita henkilöitä ei voida heidän saapuessaan vankilaan tarkastaa niin läpikotaisesti, että huumevirta laitokseen voidaan estää. Vankilaviranomaisten mahdollisuuksien valvoa ja kontrolloida vankiloihin ja vankiloista vietäviä esineitä ja asioita on oltava mahdollisimman suuri, ja sellainen materiaali, mikä on laitonta tai minkä voidaan ajatella edistävän rikollisen toiminnan harjoittamista vankiloissa, tulee voida takavarikoida, jos tilanne niin vaatii. Tällainen päätös tulee voida tehdä virkamiestyönä vankilassa, eikä valitusoikeutta tule olla. Tässä mielessä edustaja Auton tekemä aloite tarkkailuhaalareiden käytöstä on erinomaisen kannatettava. Näitä haalareitahan on käytetty aiemminkin, mutta jostain ihmeellisestä syystä eduskunnan oikeusasiamies on nyt linjannut haalareiden käytön laittomaksi siitä syystä, ettei siitä nimenomaan lailla säädetä. Näin ollen tarkkailuhaalareiden käytöstä vankiloissa tulee säätää edustaja Auton tekemän lakialoitteen mukaisesti, kunnes yleisempi, edustaja Zyskowiczin täällä aiemmin kuvailema vankilan turvallisuuden takaava sanamuoto saadaan säädettyä laiksi.

Jukka Kopra, Eduskunta, 7.3.2013.
Laki vankeuslain 16 luvun 3 §:n muuttamisesta
Lähetekeskustelu

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_20_2013_vp_2_29_87_p.shtml