Arvoisa puhemies! Aluksi liikenteen osalta haluaisin kiittää ministeriä ja valtiovarainvaliokuntaa varsin kohtuullisesta ja tasapainoisesta talousarvioesityksestä.

Täällä salissa on esitetty huolta nyt näistä liikennehankkeista, kuten edustaja Torniainen otti esille valtatien 6 ja sen onnettomuusalttiuden, ja tämähän on fakta, ja kannattaa myös muistaa, että kyseinen tiehän on yksi Suomen viennin, ulkomaanviennin valtaväyliä. Eli merkittävä määrä Venäjän-vientiä kulkee tätä raittia pitkin.

Vt 8:sta oli puhetta edustaja Kanervan puheenvuorossa, ja nämä kaikki tiet eivät ole suinkaan maakunnallisia asioita, vaan nämä ovat koko Suomen kannalta tärkeitä hankkeita. Uskon ja toivon, että rahoitus näihin löytyy, ja oikeastaan meidän tulee kaikkien nyt laittaa eforttia siihen, että ruvetaan miettimään, mistä ne puuttuvat rahat sitten löytyvät.

Kuluneen syksyn aikana on ollut vähän harmillisia asioita. On ollut luottamuspulaa viraston johdon kanssa ja sitten laskuvirheitä tiehankkeissa, ja kysyisinkin oikeastaan ministeriltä ketään sormella osoittamatta, (Puhemies koputtaa) miten aiotaan kehittää Liikenneviraston ja ministeriön johtamisjärjestelmiä, etteivät asiat olisi näin yhden henkilön takana, vaan tietty jämäkkyys säilyisi kaikissa olosuhteissa. (Puhemies: Nyt aika on täynnä!)

Jukka Kopra, Eduskunta, 19.12.2012. Vastauspuheenvuoro.
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen täydentämisestä
Ainoa käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_133_2012_vp_2_41_41_p.shtml