Arvoisa puhemies! Tämä valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta on minusta hyvä kokonaisuus. Suomen energia- ja ilmastopolitiikka nivoutuu saumattomaksi kokonaisuudeksi ja luontoarvot huomioidaan.

Tässä asiassa hallitus on tehnyt ja tekee ensiarvoisen tärkeää ja hyvää työtä. On myös paikallaan nostaa hattua edelliselle hallitukselle, joka strategian suunnittelun ja toteutuksen on pannut käyntiin.

Meidän tulee kehittää energiantuotantoamme siten, että olemme vähemmän riippuvaisia tuontisähköstä ja tuontienergiasta. Tämä onnistuu hallitulla ydinvoimaloiden rakentamisella ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisäämällä.

Arvoisa puhemies! Erityisen huolestuttavia ovat viitteet siitä, että kivihiilen käyttö lisääntyy. Tämä jos mikä vesittää ilmastotavoitteitamme. Meidän tulee olla ennakkoluulottomampia ja rohkeampia kotimaisten poltettavien energialähteiden käytön suhteen. Tällä tarkoitan tietysti puuta ja turvetta. Toki luontoarvoja tulee kunnioittaa ja soitamme arvostaa, mutta turpeen käyttöä voidaan lisätä ilman luonnon pilaamistakin.

On harmi, että puun käyttö energianlähteenä on niin hankalaa, ainakin EU:n mielestä. Näin suomalaisina olemme varmaan melkein kaikki sitä mieltä, että puu jos mikä on uusiutuva resurssi erityisesti täällä Suomessa, missä osataan hoitaa metsiä ja hoidetaankin.

Arvoisa puhemies! Tuulivoiman käyttöä tulisi minusta lisätä merkittävästi. Tämä tuntuu olevan meitä tässä salissa jakava ajatus. Byrokraattisia esteitä pitää purkaa, jotta tuulivoimaloita päästään rakentamaan nopeammin. On tietenkin pidettävä huoli siitä, ettei kansalaisten perusturvallisuus vaarannu ja että puolustusvoimien tutkat toimivat asianmukaisella tavalla.

Olen ymmärtänyt, että yksi merkittävä este tuulivoimaloiden nousulle on kansalaisten subjektiivinen valitusoikeus. Tulisiko harkita tämän rajoittamista? On tapauksia, joissa keskellä metsää olevan tuulivoimalan pystytystyöt eivät pääse käyntiin, kun mökkiläinen kilometrin, kahden päässä on valittanut suunnitellusta rakennelmasta. Ei voi tämäkään ihan oikein olla.

Arvoisa puhemies! Monissa puheenvuoroissa on tullut esiin maamme edelläkävijyys niin kutsutuilla cleantech-aloilla. Näihin näkemyksiin on helppo yhtyä. Cleantech-tuotteista on mahdollista saada merkittävä vientiteollisuuden haara. Tämä edellyttää kuitenkin valtion osallistumista kehitys- ja vientiponnisteluihin. Monet cleantech-hankkeet, esimerkiksi biovoimalat, ovat investointeina äärimmäisen isoja ja kalliita. Pienten yritysten on vaikea muun muassa uskottavuuskynnyksen takia saada ensimmäisiä projekteja myytyä ja toimitettua.

Tässä suhteessa ja asiassa valtio voisi olla pilottiasiakkaana sekä rahoittaa yritysten tuotekehitystoimintaa ja toimituksia toiminnan alkutaipaleella. Tietenkin on pidettävä varansa, ettei valtion toiminta sotke markkinoiden toimintaa, mutta tässä asiassa Suomen on kuitenkin syytä vetää kotiinpäin.

Jokainen meistä suomalaisista on riippuvainen energiasta: maa on kylmä ja talvella pitää lämmittää. Tämän pitää olla jokaisen suomalaisen kansalaisoikeus, ja siksi energian hinta ja verotus on pidettävä kurissa, jotta kaikilla on siihen varaa – puhumattakaan siitä, että kohtuuhintainen energia on merkittävä kansainvälinen kilpailutekijä. Edullinen energia on osa hyvinvointia.

Arvoisa puhemies! Uusia ratkaisuja tulee etsiä ennakkoluulottomasti. Toisaalta on myös hyvä pitää jäitä hatussa. Esimerkiksi sähkökäyttöisten autojen verotusta voitaisiin mielestäni pienentää. Samalla kuitenkin kannattaa muistaa, että sähköautoteknologia on vielä sillä tasolla, ettei sähkökäyttöinen ajoneuvo välttämättä ole luotettava ja toimiva ratkaisu Suomen talvisissa pakkaskeleissä pitkillä matkoilla, mutta sopii varmasti kyllä citykäyttöön varsin hyvin.

Jukka Kopra, Eduskunta, 3.4.2013.
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia.
Lähetekeskustelu.

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_31_2013_vp_2_106_106_p.shtml