Arvoisa puhemies! Turkistarhaus ja turkistarhausteollisuus ovat erittäin merkittävä vientitulojen lähde, niin kuin tuli äsken esille, noin 400 miljoonaa euroa viime vuonna, ja kasvuvaraa on ilmeisesti melko lailla. 

Kysyntä maailmalla, erityisesti Kaukoidässä, turkiksille, erityisesti suomalaiselle turkikselle, on suuri, ja siinä mielessä on hyvä, että siellä halutaan meidän tuotteitamme ostaa. Kun puhutaan potentiaalisesta alan lakkauttamisesta tai suitsimisesta, niin kannattaa muistaa se, minkä esimerkiksi edustaja Sankelo toi esiin, että muualla turkiseläimillä voi olla huomattavasti huonommat olosuhteet elämälleen kuin Suomessa.

Kaikki me tiedämme, että Suomi elää vientituloista, ja viennin kasvun eteen meidän on tehtävä kaikki mahdollinen työ, ja jos me tällä tavoin voimme auttaa jotain teollisuudenalaa siten, ettei valtiolle aiheudu suoranaisia kuluja vaan helpotetaan toimintaedellytyksiä, niin miksi emme näin tekisi? Innovatiivisuutta tarvitaan. Mitä paremmin vienti vetää, mitä aktiivisempi talous meillä Suomessa on, sen paremmin meillä menee, sitä enemmän meillä on ihmisillä töitä erityisesti maaseudulla, missä turkistarhausta harjoitetaan. Siellä niitä työpaikkoja ei liiemmälti muutoin ole, ja näin me saamme niitä vientituloja, joilla rahoitetaan sitä hyvinvointiyhteiskuntaa, jota me kaikki täällä arvostamme.

Jukka Kopra, Eduskunta, 15.11.2012, lähetekeskustelu.
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista.

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref.sh?{KEY}=PUH+111/2012+vp/9/3/82