Hallitus on uudistamassa perusopetuslakia. Tarkoitus on mm. kurinpitosäännösten selkiyttäminen. Tulevassa laissa otetaan kantaa oppilaan määräaikaiseen erottamiseen koulusta, jälki-istuntoon ja oppilaan saamien rangaistusten suorittamiseen.

Viimeaikaiset uutiset kouluista kertovat meille karua kieltä siitä, että tiettyä kurinpalautusta tarvitaan. Vika ei ole opettajissa, vaan lainsäädännössä. Hallituksen esitys tämän korjaamiseksi on hieman puutteellinen.

Lakiesitystä tulee täydentää esimerkiksi turvaamistoimena tehtävän oppilaan erottamisajan pidentämisellä. Nykyinen käytäntö ei salli erottamista välittömästi väkivaltaisen käytöksen tai opetuksen kohtuuttoman häiritsemisen vuoksi vaan se tapahtuu erillisen toimikunnan päätöksellä mahdollisesti viikkojen päästä itse tilanteesta. On selvää, ettei tällöin erottamisen perimmäinen tarkoitus toteudu. Lakiin tulee saada kirjaus, että oppilas voidaan rehtorin päätöksellä erottaa välittömästi enintään kolmeksi päiväksi, mikäli tämä käyttäytyy väkivaltaisesti, uhkailee väkivallalla tai kohtuuttomasti häiritsee opetusta. Luonnollisesti kasvatuksellista harkintaa tulee soveltaa.

Niinikään, jälki-istuntoa koskevaa pykälää lakiesityksessä tulee rukata sallimaan erityyppisten tehtävien teettäminen jälki-istuntolaisilla. Nyt sallitaan käytännössä vain suoraan koulutyöhön liittyvien tehtävien – esim. läksyjen teko, mutta muitakin töitä tulee voida teetättää jotta jälki-istunnon kasvatuksellinen ja rankaiseva aspekti toteutuu.

Loppusilauksena lakia tulee täydentää maininnalla, että koulun määräämät rangaistukset tulee suorittaa oppivelvollisuuden puitteissa. Päättötodistusta ei siis saa jos jälki-istuntoja on suorittamatta.

Hallituksen esitys perusopetuslain muuttamiseksi tulee perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan käsiteltäväksi syksyn aikana. Valiokuntatyöskentelyssä varmistan osaltani, että yo muutokset saadaan lopulliseen lakiesitykseen.

Jukka Kopra
kansanedustaja