Arvoisa puhemies! Tämä vaalilakiuudistus on hyvä askel oikeaan suuntaan. Äänikynnys on noussut varsin korkeaksi pienimmissä nykyisistä 14 vaalipiiristä, ja se on demokratian toteutumisen kannalta nyt ongelmallista. Esimerkiksi pienimmässä vaalipiirissä Etelä-Savossa äänikynnys on yli 14 prosenttia.

Mielestäni demokratian toteutumisen kannalta on varsin hankalaa, jos äänikynnys on näin korkea. Se estää kansan tahdon toteutumista erityisesti pienten puolueiden osalta. Suomen suurimman puolueen edustajana olisi tietenkin helppo olla tästä huolestumatta, mutta kansan ääni on pyhä asia, ja se tulee huomioida mahdollisimman tarkkaan. Nyt uudistuksen myötä verrattain korkeat äänikynnykset laskevat uudistettavien vaalipiirien osalta kuuden prosentin tuntumaan kummassakin.

Arvoisa puhemies! Vähälle huomiolle on jäänyt se tosiasia, että esimerkiksi Etelä-Savon ja Kymen vaalipiirit kumpikin menettäisivät nykyisellä lainsäädännöllä yhden paikan eduskunnassa, siis yhteensä kaksi, ensi vaaleissa. Tämä siis, jos vaalilakia ei muuteta, ja tämä perustuu puhtaasti asukkaiden lukumäärään näillä alueilla. Nyt kun Etelä-Savo ja Kymi yhdistetään yhdeksi uudeksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi, tämä menetys on yhteensä vain yhden kansanedustajapaikan suuruinen. Sanoisin, että tässä suhteessa on kyseessä tulevan Kaakkois-Suomen vaalipiirin äänestäjien kannalta demokratian torjuntavoitto nykyistä lainsäädäntöä vastaan.

Arvoisa puhemies! Kuten totesin alussa, tässä meillä on hyvä alku oikeaan suuntaan. Ilman muuta mahdollisimman nopeasti tulee sitten tarkastella vaalipiirijakoa koko Suomen osalta. Tällöin on tietenkin huomioitava tulevan kuntarakenneuudistuksen toteutuminen ja sen mahdolliset heijastusvaikutukset maakunta- ja aluehallintorakenteeseen. Asian käsittely on kuitenkin syytä viedä eteenpäin normaalin prosessin mukaisesti.

Jukka Kopra, Eduskunta, 26.2.2013.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_14_2013_vp_1_64_64_p.shtml