Arvoisa puhemies! Edustaja Eerola tuossa toi esiin, että tässä yhdistetyssä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirissä tullaan menettämään yksi kansanedustajapaikka, mutta tietysti huomioimatta jäi ilmeisesti se, että nykyisellä väestökehityksellä ja vaalimatematiikalla ja nykyisellä lailla menetys olisi kaksi paikkaa, jos tätä yhdistymistä ei tehtäisi.

Halusin vain tämän asian tuoda esiin, ettei kenellekään jää väärää käsitystä tästä seikasta.

Noin yleisesti ottaen tietysti totean, että kun täällä vihreitä on huomauteltu tämän asian eteenpäin ajamisesta, niin en minä heitä syytä. Ei tämä päätöskään sinänsä erityisen vihreä ole. Kyllähän kansanedustajalle tässä kilometrejä tulee, varsinkin ehdokkaille, kun joutuvat sitten jatkossa ajamaan vähän enemmän. Toisaalta taas se kuuluu toimenkuvaan ja työn luonteeseen.

Jukka Kopra, Eduskunta, 26.2.2013. Vastauspuheenvuoro.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_14_2013_vp_1_28_28_p.shtml