Arvoisa puhemies! Kuten ministeri Guzenina-Richardson tuossa totesi, ne meistä, jotka olemme kuntapäättäjiä, tietävät, että kotihoito on yhteiskunnalle monesti ja olennaisesti halvempaa kuin päivähoito päiväkodissa, ja osaamme kantaa sitä tuskaa. Pääministeri Katainen peräänkuulutti mielestäni ansiokkaasti mielenmalttia tässä asiassa.

Mielenlujuutta soisin myös keskustalle. Sen sijaan, että nyt varjonyrkkeillään huhuntappotalkoissa, voisimme käyttää tätäkin aikaamme sen pohtimiseen, miten lasten päivähoitovaihtoehtoja voitaisiin kehittää ja saada nykyinen järjestelmä huomattavasti joustavammaksi. Perheet ovat erilaisia, lapset ovat erilaisia, tilanteet ovat erilaisia, tarpeet ovat erilaisia. Perheillä on oltava valinnanvaraa. Uskon, että nykyisen kaltaisen kotihoidon tuen tarve ja kehittäminen ymmärretään kyllä laajasti nykyisessä hallituksessa.

Jukka Kopra, Eduskunnassa 20.3.2012

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_26_2012_vp_1_60_60_p….