Arvoisa puhemies! Omasta puolestani näin yleisellä tasolla haluan kiittää ministereitä ja hallitusta ja valiokuntia siitä, että on saatu aikaan tasapainoinen ja hyvä budjettiesitys, ja erityisesti kun otetaan huomioon nämä vallitsevat olosuhteet, voidaan pitää talousarvioesitystä tälläkin hallinnonalalla varsin kohtuullisena.

Halusin kiinnittää kuitenkin huomiota erääseen seikkaan, nimittäin tähän lääkäri- tai pelastushelikopteritoimintaan. Nythän esityksessä esitetään, että otetaan valtion vastuulle, jos olen oikein ymmärtänyt, tämä helikopterijärjestelmän perusinfrastruktuurin rahoittaminen ja rahoitusta lisätään olennaisesti, ja käsittääkseni myös Pirkanmaalle perustetaan uusi helikopteritukikohta. Tämähän on kerta kaikkiaan loistava asia – siitä kiitokset hallitukselle! Kuitenkin nyt, kun nämä päätökset toteutuvat, modernin lääkärihelikopterin saavutettavuuden piirissä on maantieteellisesti lähes koko Suomi paitsi Etelä-Pohjanmaa ja Kaakkois-Suomi, eli tältä osin ollaan maan eri puolilla vähän eriarvoisessa asemassa. Jos ajatellaan, että asianmukainen viive tälle ensihoidolle tai lääkärihelikopterin saavutettavuudelle on 15-20 minuuttia siitä hälytyksestä, kun avun pitää olla potilaan luona, Etelä-Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa tätä ei pystytä takaamaan. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa on kuitenkin useita tuhansia hälytyksiä joka vuosi, joissa olisi syytä olla ensihoitolääkäri asialla, ja siellä on maan vilkkain maaraja jne. Halusinkin esittää ensinnäkin, että olisi todella loistavaa, että hallitus ottaisi kopin tämän asian kehittämisestä, ja kysyä ja toivoa, että onhan hallituksella suunnitelma kehittää tätä asiaa siten, että järjestelmä saadaan valtakunnalliseksi. – Kiitos ja anteeksi!

Jukka Kopra, Eduskunnassa 20.12.2011

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_90_2011_vp_1_39_39_p….