Arvoisa herra puhemies! On erittäin hyvä, että tästä asiasta keskustellaan ja se on jälleen tapetilla. Tämä ei missään nimessä ole mitenkään mustavalkoinen asia, tässä on hyviä ja huonoja puolia. Pääsääntöisesti on hyvä, että omistuksia on yli rajojen.

Itse nostaisin kaksi asiaa yli muiden tämän suhteen. Toinen on se, että omistamisen pitäisi olla vastavuoroista. Meillä suomalaisilla pitäisi olla mahdollisuus ostaa entisestä Karjalasta maata samoin kuin venäläiset ostavat täältä Suomesta kiinteistöjä. Toinen on tietysti rahanpesupuoli, mikä huolettaa varmaankin meitä kaikkia täällä. On jo selkeitä viitteitä nyt siitä, että rahojen alkuperä näissä kiinteistökaupoissa ei aina ole se asianmukaisin mahdollinen. Ilman muuta pitää myöskin pitää huoli siitä, että näitä kiinteistöjä käytetään sitten ylipäätään kestävällä tavalla ja suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjen mukaisesti. Sekään ei välttämättä aina ole itsestäänselvää. Joka tapauksessa hyvä, että asia on tapetilla ja siitä keskustellaan.

Edelleen, kun edustaja Grahn-Laasonen tuossa esitti erillisen kiinteistörekisterin perustamista ulkomaalaisomisteisille kiinteistöille, niin se on erittäin kannatettava asia.

Jukka Kopra, Eduskunnassa 17.2.2012

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_9_2012_vp_1_17_17_p.s…