Arvoisa puhemies! Meillähän on tämä perusongelma ulkomaalaisen rekkaliikenteen suhteen. Niin kuin monessa puheenvuorossa aiemmin, valiokunnassakin, tuli ilmi, ulkomaalaiset rekka-autot ja tämä kuljetusliikenne eivät maksa veroja Suomeen vaan käyttävät meidän teitä ja sitä myöten kuluttavat infrastruktuuria.

Sitten suomalaiset liikennöitsijät ovat hankalassa asemassa ja kilpailukyvyltään olennaisesti huonommassa asemassa, kun joutuvat maksamaan suomalaisesta polttoaineesta enemmän rahaa. Täällä joku esitti maksuehdotukseksi vinjettimaksua. Se on varmasti kaunis ajatus, mutta uskon, että se kyllä taas meidän kilpailukykyämme logistisena reittinä olennaisesti heikentää. Silloin se tarkoittaa sitä, että tämä kansainvälinen vientiliikenne alkaa kulkea muuta kautta, ja ylipäätään se olisi huonompi ratkaisu.

Siinä mielessä olen kyllä sitä mieltä, että meidän suomalaisten kuljetusyritysten kilpailukykyä parannetaan sillä, että tutkitaan tämä dieselveron korotuksen palautusjärjestelmä loppuun ja saadaan tämä dieselvero pienemmäksi ja sitä kautta alennettua kustannuksia.

Jukka Kopra, Eduskunnassa, 19.6.2012

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_69_2012_vp_2_11_71_p.shtml