Venäjällä työskentelee satoja suomalaisia, jotka ovat siellä myös verovelvollisia. Nämä henkilöt joutuvat työmatkojensa vuoksi käymään Suomessa mm. kokouksissa, koulutuksissa ja asiakaskäynneillä useita päiviä kuukaudessa. Monissa tapauksissa perhe asuu Suomessa, jolloin työmatkoihin yhdistetään käynti perheen luona.

Kopran mielestä on epäoikeudenmukaista, että työkäynnit Suomessa yhdistettyinä perheen tapaamiseen syövät reissutyöläisiltä helposti laissa sallitut matkustuspäivät kuukaudessa. Tämä johtaa siihen, etteivät Venäjällä työskentelevät henkilöt voi verotussyistä tulla vuosilomille kotiin Suomeen, vaan heidän on matkustettava lomille muualle Eurooppaan. – Uskomatonta, sanoo Kopra.

Tuloverolakia Venäjän ulkomaantyötulon verotuksen osalta tulisikin muuttaa siten, että ns. Suomi-päivärajoitukset poistettaisiin kokonaan tai ainakin niin, etteivät ne kuluttaisi vuosilomapäiviä, vaatii Kopra.