Huhtikuussa valittava uusi eduskunta tulee päättämään verotuksen uudistamisesta. Uudistus on yksi merkittävimpiä suomalaisia lähitulevaisuudessa koskettavia asioita, sillä sen toteutus määrittää kuinka käy maamme kilpailukyvylle, joka taas olennaisesti vaikuttaa siihen, minkä tasoiseen hyvinvointiyhteiskuntaan meillä on varaa.

Verotusta on kehitettävä siten, että työnteko kannattaa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että ansiotuloveroa tulee laskea ja veronalennukset tulee kohdistaa pienituloisimpiin. Kansalaisilta perittävien verojen määrää ei pidä pitää itsestäänselvyytenä vaan on kyseenalaistettava miksi rahaa tarvitaan jatkuvasti enemmän ja enemmän. Yksityiset yritykset parantavat toimintansa tuottavuutta jatkuvasti siten, että entiset toiminnot toteutetaan pienemmin kustannuksin tuottavuuden ja hyvinvoinnin kärsimättä. Ihmettelen, miksei julkisessa taloudessa ja erityisesti valtion hallinnossa kyetä samaan. Julkisen hallinnon toimintaa tulee siis tehostaa ja tuottavuutta parantaa.

Pääomaverotuksen ja yritysverotuksen pitää olla yrittäjyyttä ja yritysten kasvua kannustavaa. Yritysten menestyminen on ratkaisevan tärkeää, koska se luo työpaikkoja ja kasvattaa talouttamme. Parasta hyvinvointia on se, että mahdollisimman monella suomalaisella on töitä.  Talouden kasvu taas lisää osaltaan verotulojen määrää.

Pääomatulojärjestelmää on kuitenkin mahdollista käyttää väärällä lailla hyväksi ja tällaiset porsaanreiät tulee tukkia. Ei ole oikein, että tosiasiallisesti työtätekevä henkilö ei maksa ansioistaan tuloveroa vaan nostaa palkkansa pääomatulona ja näin keinottelee muiden kustannuksella.

Uskon, että järkevästi toteutettu verouudistus parantaa Suomen kilpailukykyä, auttaa hyvinvointiyhteiskuntamme kehittämisessä ja kaiken kaikkiaan vie meidät kohti parempaa tulevaisuutta.