Arvoisa puhemies! Panemme nyt täytäntöön vuonna 2002 säädetyn työaikadirektiivin yrittäjäkuljettajien osalta. Muut kuljettajathan ovat olleet kuljetustyön osalta sääntelyn piirissä jo pitkän aikaa.

Tässä salissa on nähty parempiakin esityksiä, ja siksi onkin hyvä, että tämä direktiivi toimeenpannaan minimitasolla. Kyse on kuitenkin meille käytännössä pakkosyötetystä EU-direktiivistä, niin kuin täällä on molemmilta puolilta salia tänään todettu.

Kuljetusyrittäminen on Suomessa äärimmäisen rankasti kilpailtu ala, ja kustannustehokkuuden säilyttäminen on yrityksen menestyksen kannalta korvaamatonta. Tällaisessa tilanteessa erityisesti yrittäjien ja yrittäjäkuljettajien työpanos on korvaamaton. Olisi hyvä, että yrittäjäkuljettajan päätäntävalta ja mahdollisuudet tehdä työtään olisivat mahdollisimman joustavat. Ei kukaan tietenkään halua kellon ympäri ajaa, eikä se ole tarkoituskaan. Monesti vain yrittäjäkuljettaja voi joutua oman ajovuoronsa lisäksi paikkaamaan esimerkiksi sairastunutta työntekijää, ja tällöin ajotunteja kertyy.

Direktiivin olemassaolon pääasiallinen peruste on liikenneturvallisuuden lisääminen. Tästä syystä myöskään perustuslakivaliokunnassa asiaa käsitellessämme ei perustuslaillista estettä käyttöönotolle synny, vaikka tietyllä tavalla yrittämisen vapauteen puututaankin, ja senhän pitäisi olla perustuslaillinen oikeus.

Toivon, että direktiivin vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat konkreettisesti havaittavia ja merkittäviä. Tätä olisi varmasti hyvä seurata ja tutkia parin kolmen vuoden kuluttua.

Paljon ollaan nyt puhuttu täällä siitä, että direktiivi edellyttää, että yrittäjäkuljettaja pitää kirjaa ajotunneistaan. Liikennevaliokunnassa tosiaan olimme vähän kriittisempiä verrattuna työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kantaan tämän kirjanpitovelvoitteen suhteen. Näyttää kuitenkin nyt siis siltä, että direktiivi edellyttää huomattavasti liikennevaliokunnan kantaa tiukempaa määrittelyä ja vaatimustasoa kirjanpidon suhteen. No, onneksi ajopiirtureista tämä tieto löytyy pääsääntöisesti, ja näin ollen, ainakaan minun mielestäni, yrittäjäkuljettajien hallinnollinen puuhastelu ei käytännössä lisäänny. Näin yrittäjänä täytyy todeta, että ei työaikakirjanpidon ylläpito ylipäätään ole kovin vaativa homma, kun se suunnitellaan oikein. Siihen ei oikeasti kulu aikaa.

Hallinnolliset työt, ajojärjestelyt jne. eivät onneksi kuulu tämän työaikakirjanpidon piiriin, ja se on hyvä asia. Pitää muistaa yleisenä periaatteena, että yrittäjien pitää voida keskittyä mahdollisimman hyvin varsinaiseen liiketoimintaansa ja viranomaissäätely ja viranomaisten vaatimat byrokraattiset toimet on pidettävä mahdollisimman vähäisinä.

Jukka Kopra, Eduskunta, 16.4.2013.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä
Ensimmäinen käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_39_2013_vp_3_47_47_p.shtml