Arvoisa puhemies! Tämä raskaan kaluston kuljettajien yläikärajan säätelyhän kuuluu EU-harmonisoinnin piiriin, ja viimeisimmässä asiaa koskevassa EU-direktiivissä jäsenvaltioilta poistettiin oikeus asettaa yläikäraja raskaan kaluston kuljettajille. Se tarkoittaa tänä päivänä sitten sitä, että rekkakuskit ja bussikuskit – toki terveydentilan niin salliessa – voivat ajaa huomattavasti vanhempanakin kuin 70 ikävuotta.

Mutta taksinkuljettajan osalta ajoluvan yläikäraja tosiaan on kansallista lainsäädäntöä. Se on kiinteästi säädetty, ja sitä tässä edustaja Mäntymaa on lakialoitteellaan muuttamassa. Minunkaan mielestäni ei ole oikeudenmukaista, että raskaan liikenteen kuljettajat voivat kuntonsa niin salliessa ja halutessaan jatkaa ammatissaan 70 ikävuoden jälkeen mutta taksinkuljettajat eivät voi. Näin ollen taksinkuljettajan ammattiryhmän osalta tulee siirtyä samaan kahden vuoden välein tapahtuvaan käytäntöön terveystarkastusten ja ajokunnon määrittelyn osalta kuin linja- ja kuorma-auton kuljettajillakin, koskien siis yli 70-vuotiaita henkilöitä.

Meillähän on sinänsä hyvä tilanne nyt tässä, koska ajokorttilaki muuttui tämän vuoden alussa ja siellä on sellaiset säädökset olemassa tällä hetkellä, että tämä muutos, jota Mäntymaa tässä ajaa, on hyvin helpolla säädöstoimenpiteellä ymmärtääkseni tehtävissä. Olen myös sitä mieltä, että tämä taksikuskien osalta muodostaa työnteon ja yrittämisen esteen, kuten edustaja Karhukin totesi. Kaikki tällaiset yrittämistä ja työntekoa haittaavat esteet pitää tietenkin raivata pois, jotta me saamme tältäkin osin pidennettyä työuria ja ihmiset pidettyä pidempään töissä.

Arvoisa puhemies! Toivon, että tämä edustaja Mäntymaan ajolupaa koskeva lakialoite etenee prosessissa ripeästi. Tietenkin liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä itse pyrin sitä tuolla valiokunnassa vauhdittamaan ja suhtautumaan siihen positiivisesti ja toivon, että saamme varsinaisen lakiesityksen tänne saliin sitten päätettäväksi hyvinkin pian.

Jukka Kopra, Eduskunta, 2.5.2013.
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Lähetekeskustelu

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_47_2013_vp_8_5_91_p.shtml