Arvoisa puhemies! Suomi on edelleen globaalien talousvoimien kurmoottama talous. Kuten täällä on jo monesti todettu, työpaikat vähenevät ja teollinen tuotanto supistuu. Lisätalousarvio tai budjetin korjausliike on tarpeen, mutta pitää huomioida, että monet näistä nyt tehtävistä toimenpiteistä ovat oireiden lääkitsemistä, eivät ongelmien syiden poistamista.

Erityisesti tämä paljon puhuttu ict-sektori on kärsinyt tässä kurimuksessa. On hyvä, että sillä sektorilla nyt yritetään löytää innovatiivisia ratkaisuja uuden liiketoiminnan edistämiseksi. Uskon voimakkaasti, että niin sanottu avoimen datan konsepti eli julkisten tietolähteiden rajapintojen avaaminen ja käyttöoikeuden antaminen yritystoiminnalle takuuvarmasti luo sellaisia verotuloja ja sellaisia yritysaktiviteetteja, joita emme vielä osaa edes aavistaakaan. Tämän avulla, kuten ministeri Urpilainenkin tuolla aikaisemmin totesi, saadaan jalostettua suomalaista osaamista uusiksi innovaatioiksi ja menestyväksi liiketoiminnaksi.

Yleisesti ottaen kuitenkin maamme kustannusrakenne on liian raskas ja todellinen taloudellinen kilpailukykymme on huono verrattuna muihin maihin. Kaikki huomio tulee kiinnittää Suomen taloudellisen kilpailukyvyn kehittämiseen, ja mielestäni esimerkiksi nämä alkuvuodesta julkaistut eri työryhmien raportit tarjoavat meille oivia keinoja kilpailukyvyn parantamiseen niin sisäisesti kuin vienninkin suhteen. Niin ikään edustaja Eero Lehti piti tuossa äsken erinomaisen puheenvuoron, jossa oli monia konkreettisia keinoja sen aikaansaamiseksi, kuinka yritysten toimintaedellytyksiä voidaan parantaa. Ja sehän lienee kaikille selvää, että mitä paremmin meidän yrityksemme voivat, sitä enemmän työpaikkoja, sitä enemmän tulee myös verotuloja.

Taloudellinen epävarmuus maailmalla jatkuu, mutta me voimme tietenkin vaikuttaa omaan asemaamme. Suomesta on tehtävä maailman paras maa yrittämiselle. Suomesta on tehtävä houkutteleva sijoituskohde ulkomaisille sijoittajille. Näin saadaan suomalaisiin yrityksiin pääomaa niiden kehittämistä varten. Työllistämisen on oltava helpompaa ja vähemmän riskaabelia työhönottajan kannalta. Velanotto on tulevaisuuteen siirretty veronkorotus. Veronkorotukset eivät myöskään ole mikään ratkaisu. Avaimet ovat meidän käsissämme.

Jukka Kopra, Eduskunnassa 23.10.2012

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_101_2012_vp_1_55_55_p…