Kansanedustajan mielestä kielteisen päätöksen saaneet on palautettava lähtömaihin mahdollisimman nopeasti.

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra vaatii pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta ryhtymään toimiin turvapaikkapolitiikan uudistamiseksi.

Kopran mukaan kokoomus haluaa kehittää turvapaikkajärjestelmää siten, että järjestelmän väärinkäyttö estetään ja sen kautta tarjottava apu kohdentuu aidosti hädänalaisille.

– Suomen turvapaikkajärjestelmä on päivitettävä 2020-luvulle. Rajan ylittämiseen ja turvapaikan hakemiseen kohdemaan sisällä perustuva turvapaikanhaku on minimoitava ja siirryttävä kaikkein hädänalaisimpien valikointiin mahdollisimman läheltä lähtömaita. Kokoomus haluaa tehostaa Suomen turvapaikanhakujärjestelmää ja turvata sen laadun. Kielteisen päätöksen saaneet on palautettava lähtömaihin mahdollisimman nopeasti, Jukka Kopra toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että vaikka Suomen turvapaikkajärjestelmä palveli pitkään hyvin, ei nykyinen järjestelmä enää parhaalla mahdollisella tavalla vastaa nykypäivän haasteisiin. Esimerkiksi vuosina 2016–2018 alle puolet Suomesta turvapaikkaa hakeneista ulkomaalaisista sai myönteisen päätöksen.

– Tämä tarkoittaa, että enemmistö turvapaikanhakijoista ei ollut kansainvälisen suojelun tarpeessa. Käytäntö on osoittanut, että nykyinen turvapaikkajärjestelmä on altis väärinkäytöksille, eikä sitä tule hyväksyä. On varmistettava, että turvapaikat ohjautuvat kaikkein hädänalaisimmassa asemassa oleville naisille, lapsille ja perheille, kansanedustaja sanoo.

Maria Ohisalo pysäytti valmistelun

Kokoomuksen johdolla viime vaalikaudella valmisteluun otettujen turvapaikkajärjestelmää kehittävien uudistusten valmistelu on tällä vaalikaudella pysäytetty.

– Kokoomus on esimerkiksi esittänyt, että Suomessa otetaan käyttöön kansallisen rajamenettely, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan tarpeen mukaan käsitellä ja ratkaista rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä, päästämättä henkilöä menettelyn aikana maahan. Menettely tehostaisi turvapaikkaprosessia, vähentäisi kannusteita tulla Suomeen väärin perustein ja ratkaisisi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautukseen liittyviä ongelmia, Kopra toteaa.

– Kokoomuksen johdolla uudistus otettiin valmisteluun viime hallituskaudella. Sisäministerin salkun vaihduttua kokoomukselta vihreille on asian valmistelu sisäministeriössä kuitenkin pysäytetty. Miksi?

Kansanedustaja hämmästelee sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) joulukuun alkupuolella esittämää kannanottoa niin sanotun palomuurin luomiseksi paperittomille eli laittomasti maassa oleville. Muutoksen myötä lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voisivat asioida viranomaisten luona ilman riskiä välittömästä palauttamisesta.

– Sisäministeri Ohisalon ehdotus palomuurin luomisesta laittomasti maassa oleville heikentäisi Suomen turvapaikkapolitiikan uskottavuutta. Ehdotus on myös epäreilu niitä aidosti hädänalaisia kohtaan, jotka hakevat Suomesta turvapaikkaa lainmukaisin perustein. Sisäministeri on tältä osin ymmärtänyt tehtävänsä väärin. Hänen tulisi etsiä keinoja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautusten tehostamiseksi, ei vaikeuttamiseksi, Jukka Kopra toteaa.

Lähtömaan tulee ottaa vastaan kielteisen päätöksen saaneet

Kokoomus on esittänyt Suomen taloudellisen tuen ehdollistamista lähtömaille siten, että ne vastaanottavat kielteisen päätöksen saaneet kansalaisensa kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

– On kestämätöntä, että Euroopan maat tukevat esimerkiksi Irakin jälleenrakennusta ja turvallisuusrakenteita miljardeilla euroilla vuodessa, mutta samalla Irak on enenevästi vaikeuttanut sitoumustensa mukaista omien kansalaistensa vastaanottoa, Kopra toteaa.

Hän painottaa, että kokoomuksen maaliskuussa julkaistussa turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa ja syyskuussa julkaistussa tavoiteohjelmassa esittämät konkreettiset keinot turvapaikkapolitiikan järkeistämiseksi ovat vapaasti hallituksen käytettävissä ja hyödynnettävissä.

– Monet ehdotukset kokoomuksen turvapaikkaohjelmasta ovat valmisteltavissa lainsäädäntömuutoksiksi nopeallakin aikataululla, mikäli poliittinen tahto vain löytyy. Keinoja siis on, nyt Marinin hallitukselta odotetaan tekoja, Jukka Kopra sanoo.

 

Julkaistu myös Verkkouutisissa:

https://www.verkkouutiset.fi/sisaministeri-on-ymmartanyt-tehtavansa-vaarin/#23789ef5