Jukka Kopra

Tietoa Jukka Kopra

Olen suomalainen poliitikko, kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 2011 ja perustamani ohjelmistoyritys Enerity Solutions Oy:n pääomistaja. Olen toiminut Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsenenä vuosina 1997–2004 ja uudelleen vuodesta 2008. Voimakkaana oikeudenmukaisuuden ja totuuden etsijänä uskon, että Suomen menestystä edistetään parhaiten parantamalla talouskasvua ja työpaikkojen määrää.

lokakuu 2019

Kokoomus tekee kaikkensa turvatakseen hyvinvointipalvelut

15.10.2019|Ajankohtaista|

Kokoomus kantaa huolta tavallisten työtätekevien suomalaisten verotuksen kiristymisestä. Ensi vuonna verotus kiristyy monella työtä tekevällä. Syy tähän on, että veroluonteiset maksut nousevat, eikä hallitus tätä palkansaajille korvaa toisin kuin edellinen hallitus. Siis keskituloisille suomalaisille jää vähemmän itse tienatusta palkasta rahaa lompakkoon kuin tänä vuonna. Olemme käyttäneet verotuksessa vertailukohtana Ruotsia. Keskituloisen suomalaisen palkkavero on lähes viisi prosenttia korkeampi kuin Ruotsissa. Hieman yli 40 000 euron vuosituloilla suomalaiselle jää noin 2 000 euroa vähemmän käteen kuin ruotsalaiselle. Puhumme siis tavallisista ihmisistä, emme kovimmista tienaajista. Samaan aikaan tienatusta lisäeurosta verotetaan jo 34 000 euron vuosituloilla lähes puolet valtiolle, 49 000 euron vuosituloilla yli puolet. Se ei kannusta [...]

kesäkuu 2019

Tulevan hallituksen talousyhtälö vailla realismia

03.06.2019|Ajankohtaista|

Maamme tuleva hallitus on julkistanut ohjelmansa. Hallitus antaa runsaita lupauksia sinänsä kannatettavien asioiden toteuttamisesta (tai selvittämisestä), mutta niiden toteutuksen taloudellinen perusta on epämääräinen ja vinoutunut. Hallitusohjelmassa esitetään pysyviä menoja lisättäväksi miljarditolkulla vailla ajatusta siitä, miten kulut kestävällä tavalla rahoitetaan. Taloustavoitteiden saavuttaminen - ja näiden menojen kattaminen - puolestaan perustuu ”normaalille” 2 % kasvuvauhdille. Tällainen kasvu ei kuitenkaan ole aikoihin ollut Suomessa tavanomaista, eikä kukaan asiantuntija sellaista edes ennusta. Jo nyt, Suomen ollessa 1,2% kasvutrendissä voi perustellusti epäillä, ettei hallitus tule pääsemään talous- ja työllisyystavoitteisiinsa. Hallituksen visio on ruusuista toiveajattelua, joka johtaa uusiin veronkiristyksiin ja lisävelkaantumiseen. Se on kohtuutonta suomalaisille veronmaksajille [...]

Jätevesiratkaisulla puhtaan ympäristön pioneerikaupungiksi

01.06.2019|Ajankohtaista|

Hallinto-oikeus on hylännyt Hyväristönmäen jätevesipuhdistamon ympäristöluvan. Tästä seuraa se, että Lappeenrannan kaupungin jätevesien käsittelemiseksi on kehitettävä uusi ratkaisu. Jätevesiasiaa on kaupungissamme pohdittu pitkään ja tutkailtavana on ollut eri vaihtoehtoja. Mielestämme liian vähälle huomiolle on jäänyt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kehitetty uudenlaiseen suodatustekniikkaan perustuva puhdistamovaihtoehto. Kyseinen nk membraanimenetelmä on erittäin ympäristöystävällinen ratkaisu, jonka avulla jätevesi voidaan puhdistaa jopa täysin juomakelpoiseksi. Tällaisen menetelmän leviäminen maailmanlaajuiseen käyttöön olisi ympäristön kannalta ratkaiseva askel parempaan suuntaan. Lappeenrannan kaupunki markkinoi itseään uusituvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupungiksi. Hoitamalla oman yliopistomme kanssa kaupungin jätevesien käsittelyn uudella vihreällä teknologialla voisi Lappeenranta kertaheitolla osoittaa mailmalle olevansa sanojensa mittainen. Sen lisäksi, [...]

huhtikuu 2019

Eläkeläisten ja vanhusten asiat kuntoon

12.04.2019|Ajankohtaista|

Eläkkeiden taso on jäänyt jälkeen ja asia on korjattava. Vanhukset on hoidettava huolella ja arvokkaasti. Eläkeläisten ja senioreiden asiat on saatava paremmalle tolalle. Eläkkeiden kehitys on jäänyt pahasti jälkeen. Elämisen kustannukset ovat nousseet jatkuvasti, mutta eläkkeet eivät ole nousseet vastaavalla tavalla. Monelle on käynyt myös niin, että eläkkeen vähän noustessa ei korotuksesta jää käytännössä kasvaneen veron myötä mitään käteen. Tähän on saatava muutos. Kokoomus haluaa toteuttaa eläkeläisten ja palkansaajien tuloveron alennuksen. Tätä kutsutaan nimellä “työmiljardi”. Tuloveroa laskettaiisiin, jotta jokaiselle jäisi enemmän käteen. Vähentynyt verotulo kompensoitaisiin mm. tupakkaveroa ym. korottamalla. Haluamme myös ottaa eläkeindeksin määräytymisperusteet uudelleen tarkasteluun. Nykyisen indeksin painotukset ja [...]

Viisi yrittäjätoimenpidettä

09.04.2019|Ajankohtaista|

Järjestimme viime syksynä yrittäjyyskiertueen ja tapasimme paljon yrittäjiä. Keräsimme listan asioista, jotka yrittäjien mielestä on saatava kuntoon. Ne on nyt koottu Kokoomuksen Yrittäjyystavoitteiksi. Lista on pitkä, mutt tässä mielestäni viisi tärkeintä tekoa, jotka on tehtävä, jotta Suomi olisi entistä parempi maa yrittää: Ei veronkorotuksille! - Turvataan hyvät yrittämisen edellytykset Yrittämisen ja omistamisen verotusta ei pidä kiristää ensi vaalikaudella. Talouskasvua ei saa vaarantaa kokonaisveroastetta kiristämällä. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työstä ja yrittämisestä haittoihin ja päästöihin. Edistetään reilua paikallista sopimista Kun luottamus on kunnossa, yrittäjä ja työntekijä ovat samalla puolella. Paikallista sopimista on laajennettava ja sopiminen on mahdollistettava myös liittoon kuulumattoman luottamusvaltuutetun [...]

Poliittiset lakot on kiellettävä

09.04.2019|Ajankohtaista|

On kohtuutonta, että kustannus pitkittyneestä poliittisesta lakosta työrauhan voimassa ollessa kuitenkin lankeaa yrittäjien ja yritysten maksettavaksi. He eivät ole vastuussa eduskunnan tai hallituksen päätöksistä. Työmarkkinajärjestöjen on päivitettävä poliittisiin lakkoihin liittyviä pelisääntöjä. Jos järjestöt eivät pääse sopuun, on eduskunnan arvioitava lainsäädännön päivittämistä siten, ettei poliittisia lakkoja sallita.

Yrittäjävähennys on hyödyllinen ja oikeudenmukainen

09.04.2019|Ajankohtaista|

Viime päivinä keskusteluun on noussut Sdp:n halu poistaa verotuksen yrittäjävähennys. Yrittäjävähennys on erityisesti pienyrittäjälle hyödyllinen ja oikeudenmukainen. Ihmettelen, miksi Sdp haluaa kurittaa heitä, jotka ahkerasti tekevät työtä oman omaisuutensa likoon laittaen ja riskit kantaen. Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on väittänyt, että yrittäjävähennys kohdistuisi eniten tienaaviin henkilöihin ja suosisi hyvätuloisia. Väite ei kestä tarkempaa tarkastelua. Verohallinnon mukaan yrittäjävähennystä myönnettiin vuonna 2017 noin 364 000 henkilölle, ja suurimman osan euromääräisestä yrittäjävähennyksestä saivat ne henkilöt, jotka ansaitsivat vuodessa 35 000 - 55 000 euroa. Toiseksi suurin ryhmä olivat ne 65 000 henkilöä, joiden tulot olivat 25 000 – 35 000 euroa. Kaiken kaikkiaan [...]

Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä

03.04.2019|Ajankohtaista|

Asenteet yrityselämää kohtaan Suomessa eivät aina ole olleet niin myönteisiä kuin nykyään. Olen keskustellut monen pitkän linjan yrittäjän kanssa, millaista on ollut toimia esimerkiksi -70-luvulla. Tuolloinen punasävytteinen yhteiskuntamme oli hyvin kylmä ja kalsea yrittäjyyttä kohtaan. Ei käy kateeksi. Aloitin oman yrittäjäurani vuonna 1996 perustamalla toiminimen, käytännössä tyhjän päälle. Tuolloin ilmapiiri oli jo parempi. Yrittäjäksi ryhtyminen oli kohdallani usean vuoden pohdinnan kulminaatiopiste ja rohkea heittäytyminen uuteen maailmaan. Muistan vieläkin sen raikkaan riippumattomuuden tunteen kun perustamispäivänä allekirjoitin sopimuksen ensimmäisen asiakkaani kanssa. Kuvaavaa kuitenkin vielä tuonkin ajan hengelle oli, että kun ylpeänä ja innostuneena soitin ensimmäisenä omalle äidilleni kertoakseni tästä merkittävästä askeleesta, oli [...]

Työ luo hyvinvointia

03.04.2019|Ajankohtaista|

Yrittäjien kanssa keskustellessani yleisenä huolena esiin nousee työntekijöiden saatavuus ja yllättävää kyllä - monien työhaluttomuus. Ilmiö on huolestuttava. Suomalaiset ovat kuitenkin perinteisesti ahkeraa ja työteliästä kansaa. Jotkut tuntuvat pitävän normaalina tai itsestäänselvänä, että toiset maksavat ylöspidon, jollei omia työ- tai opiskeluhaluja ole. Selvää on, että meidän pitää välittää toisistamme ja auttaa apua tarvitsevia. Liian moni kuitenkin liftaa tänä päivänä suomalaisen yhteiskunnan kyydissä muiden kustannuksella. Onko käynyt niin, että oikeasti apua tarvitsevien tueksi luotua järjestelmää järjestelmää käytetäänkin nyt väärällä tavalla hyväksi henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi? Esimerkiksi toimeentulo- ja asumistukimenot ovat kasvaneet ennätysluokkaan samalla, kun vapaita työpaikkoja on enemmän kuin vuosikymmeniin. Vastikkeettomasta toimeentulotuesta [...]

Järkikeinoin ympäristönsuojeluun

03.04.2019|Ajankohtaista|

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on meidän jokaisen otettava vakavasti. Kyse on mittakaavaltaan poikkeuksellisen suuresta haasteesta ihmiskunnan historiassa. Päästöjä pitää vähentää kaikilla talouden ja elämisen sektoreilla. Muutos maksaa, mutta kalliiksi tulee myös tekemättömyys. Vähäinenkin maapallon keskilämpötilan nousu näkyy merkittävinä muutoksina säätilassa ja aiheuttaa inhimillistä hätää jo nyt kuumissa maissa. On ymmärrettävä, että asteen nousu keskilämpötilassa voi tarkoittaa usean asteen nousua joillakin alueilla. Esimerkiksi Afrikassa lämpötilan nousu voi johtaa siihen, että maaperä muuttuu viljelys- ja laidunkelvottomaksi. Tästä seurauksena kymmenet miljoonat ihmiset voivat joutua lähtemään liikkeelle kotiseuduiltaan, todennäköisesti vaeltamaan kohti pohjoista, Eurooppaa ja parempia elinolosuhteita. En usko, että tällainen kehityskulku on kenenkään toiveissa. Emme kuitenkaan [...]

Go to Top