somerharju

Kaakkoisessa Suomessa on vireillä monia merkittäviä elinkeinotoimintaan ja kaupankäyntiin liittyviä hankkeita, jotka toteutuessaan ja onnistuessaan synnyttäisivät lisää työpaikkoja ja verotuloja. Valitettavan moni täysin asianmukaisesti suunniteltu hanke torpedoituu ei suinkaan ankaran kilpailun vaan viranomaisten toimnnan takia.

Näyttää siltä, että ympäristöviranomaiset tulkitsevat säädöksiään tiukan hallintokeskeisesti vain Helsingin näkökulmasta myös täällä Etelä-Karjalassa. Alueen ainutlaatuisia mahdollisuuksia ei nähtävästi huomioida lainkaan.

Kaakkois-Suomen liiketoiminnallisten erityispiirteiden tulee mennä tiukan ympäristönsuojelutulkinnan edelle. Rakennuslaki velvoittaa viranomaisen edistämään elinkeinotoimintaa. Miksi näin ei sitten toimita, vaan ympäristöviranomaiset näyttävät tulkitsevan säädöksiä kuin piru raamattua yrittäjien vahingoksi?

Presidentti Niinistö totesi vierailullaan Etelä-Karjalassa, että rakennuslaki ja valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet eivät ota riittävästi huomioon raja-alueen erityisolosuhteita ja mahdollisuuksia. Toki laista löytyy kohta, joka vaatii turvaamaan kaavoituksella elinkeinoelämän toimintaedellytykset. Samoin laki edellyttää, että olemassa olevaa infraa tulee hyödyntää.

Luumäen Somerharjun outletmyymälähanke (ES 6.6.) voidaan perustella juuri näillä kohdilla. Kysynpä vaan, mitä Somerharjun 1700 neliömetrille melko uutta tilaa tapahtuu, kun EEKOO rakentaa uuden ABC myymälän vt 6:nja vt 26: n risteykseen Taavettiin? Jos vertaa Somerharjua Elimäellä olevaan Pukaron paroniin, niin mikä ero paikoilla on? Pukarossa käy vuosittain miljoona kävijää. Paikan vetovoima perustuu tiellä liikkuvaan ostovoimaan kuten tapahtuisi Somerharjussakin.

Etelä-Karjalassa on aivan riittävästi huonoja kokemuksia ELYN linjasta, joka ei edistä elinkeinojen kehittymistä vaan estää sitä. Kun Elyt aikanaan perustettiin, oli tarkoituksena saada aikaan synergiahyötyjä elinkeinojen, liikenteen ja ympäristön osalta. Kokemukset näyttävät, ettei ainakaan Kaakkois-Suomessa tämä tavoite ole toteutunut. Ilmankos Elinkeinoelämän Keskusliitto selvittää parhaillaan miten asiat saataisiin oikeille raiteille.

Ely-keskusten tulee kaava-asioita ym käsitellessään luopua tsaristisesta asenteestaan ja ottaa modernimpi konsultoiva rooli, jossa yhdessä etsitään ratkaisuja siten, että elinkeinotoiminta alueellamme kehittyy. Nykyinen toimintatapa aiheuttaa yrittäjille kohtuutonta lisävaivaa ja kustannuksia.

Me tarvitsemme lisää työpaikkoja ja verotuloja. Tämän edistämiseksi meidän on tehtävä kaikkemme vaikkei se tapahtuisikaan täysin ympäristöviranomaisten päiväunien edellyttämällä tavalla.

Jukka Kopra
kansanedustaja