Yli puolet kansanedustajista kannattaa Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopran lakialoitetta henkilötietosuojalain muuttamisesta, jolla voidaan torjua yrittäjiin kohdistuvaa harhaanjohtavaa markkinointia.

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi henkilötietolain (523/1999) 28 §:n 2 momenttia siten, että rekisterinpitäjällä olisi pyydettäessä velvollisuus antaa puhelintallenteen kopio rekisteröidylle.

Usein harhaanjohtavaa puhelinmarkkinointia harjoittava myyjä väittää yrittäjän sitoutuneen puhelimessa sopimukseen, ja vaatii sen perusteella yrittäjän mielestä perusteettoman laskun maksamista. Samalla myyjä ilmoittaa, että puhelinkeskustelu on tallennettu ja että tallenteelta käy ilmi yrittäjän sitoutuminen sopimukseen. Myyjä ei kuitenkaan suostu toimittamaan tallennetta sitä pyytävälle yrittäjälle, jolloin yrittäjä ei voi tarkastaa keskustelun sisältöä ja myyjän väitettä sopimuksen syntymisestä.

– Tilanne on monen pk-yrittäjän kannalta kestämätön. Jos aloitteen myötä voidaan välttää yksikin turha oikeudenkäynti, niin muutos on paikkansa ansainnut, sanoo Kopra.

Harhaanjohtavan puhelinmarkkinoinnin ja sitä seuraavien perintätoimien tarkoituksena on houkutella tai pakottaa yrittäjät epäasiallisin keinoin sitoutumaan ei-toivottuun sopimukseen ja maksamaan myyjälle palvelusta tai tuotteesta, jota yrittäjä ei ole puhelimessa tilannut. Harhaanjohtavaa markkinointia pyritään usein tehostamaan uhkaamalla yrittäjää maksuhäiriömerkinnällä. Ongelma on laaja niin Suomessa kuin muissakin Euroopan Unionin jäsenmaissa.

Lue koko lakialoite täällä