EU:n asedirektiiviesityksestä käydään jälleen vilkasta keskustelua. Esitykseen liittyvät niin sanotut trilogi-neuvottelut päättyivät kuluneella viikolla ja niiden on tarkoitus päättyä ennen vuoden loppua. Puheenjohtajamaa Slovakia ratkaisee, miten asia etenee sen jälkeen.

Suomen kannat on huomioitu esityksessä hyvin eikä asian suhteen kannata hermoilla.

Kokoomus ja muut hallituspuolueet sekä ammattitaitoiset virkamiehet ovat tehneet hartiavoimin töitä, jotta asedirektiivistä tulisi Suomen näkökulmasta hyvä.

Tavoitteena on ollut, että direktiivi ottaa huomioon Suomen laajan reserviläistoiminnan ja metsästysharrastuksen erityispiirteet. Hallituspuolueet ovat tehneet tässä saumatonta yhteistyötä.

Suomen keskeisin tavoite neuvotteluissa on ollut, että reserviläisillä tulee olla mahdollisuus saada poikkeuslupa myös sellaisiin aseisiin, jotka on sijoitettu A-luokkaan eli kiellettyjen aseiden luokkaan. Maanpuolustusratkaisumme on luonteeltaan ainutlaatuinen EU:ssa, eikä aivan vastaavaa järjestelmää muualla ole.

Pikaisesti annetussa komission asedirektiiviesityksessä ei ehditty tehdä riittäviä vaikutusarviointeja ja siksi esitys on aiheuttanut meteliä. Direktiivin tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten turvallisuutta ja pyrkiä estämään aseiden kulkeutuminen terroristien ja joukkosurmaajien käsiin.

Esityksessä kaikkein tehokkaimpien ja helposti automaattisiksi muutettavien puoliautomaattiaseiden omistus kiellettäisiin siviileiltä ilman hyväksyttävää syytä. Tällaiselle yleiseurooppalaiselle asedirektiiville on perusteita, mutta sen pitää huomioida jäsenmaiden omat erityispiirteet.

EU:n ministerineuvoston esitys direktiivin sisällöstä poikkeaa olennaisesti komission esityksestä. Neuvoston kanta on myös Suomen tavoitelinjausten mukainen.

Käsitykseni mukaan tällä hetkellä neuvottelujen ainoat huolet Suomen kannalta ovat enää lipaskoon pieneneminen ja ehdotuksessa olevat pakolliset määräaikaiset lääkärintarkastukset, jotka Suomi haluaisi kansallisesti päätettäväksi. Jo muiden neuvoteltujen poikkeusten lisäksi, näihinkin on puolustusministerin ja ensin sisäministeri Orpon sekä myöhemmin ministeri Risikon johdolla haettu parasta mahdollista ratkaisua.

Suomi on onnistunut hyvin neuvottelemaan omat tarpeensa mukaan neuvoston esitykseen.  Suomalaisten reserviläisten kivääreillä ei ole mitään tekemistä direktiivin uudistamisen motiivien kanssa. Siksi luottoni sekä neuvottelijoihin että neuvottelun lopputulokseen on vahva. Uskon, että esitys kääntyy parhain päin turvaten suomalaisen reserviläistoiminnan ja metsästysharrastuksen jatkumisen.