Kansainvälisestikin tunnustettua koulujärjestelmäämme pitää edelleen kehittää.  Opetusryhmien kokoon ja opettajien jaksamiseen tulee panostaa entistä enemmän.  Koulurakennusten kunto on maassamme keskimäärin erittäin huono. Myös valtion tulee osaltaan kantaa vastuuta siitä, että Suomen kunnilla on mahdollisuus rakentaa ja ylläpitää sellaisia koulukiinteistöjä, joissa on hyvät oppimisen edellytykset, joissa on terveellistä olla ja joissa on hyvä oppia. Opetusryhmien koot on pidettävä sopivina, jotta kaikilla on hyvät mahdollisuudet oppia.