Arvoisa puhemies! Hallituksen ja työmarkkinaosapuolten tänään solmima historiallinen työllisyyssopimus on ensiluokkaisen tärkeä Suomelle nyt, kun maailmantalous on haastavassa tilanteessa. Työllisyyssopimukseen sisältyy lukuisia keinoja, joilla voidaan parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja palkansaajien ostovoimaa sekä tuoda talouteen ennustettavuutta. Hallituksen aktiivisuutta työllisyyssopimuksen saavuttamisessa voidaan pitää erittäin isänmaallisena tekona; se turvaa myös suomalaisten työpaikkoja. Haluan onnitella pääministeri Kataista rakentavan ja tulevaisuusorientoituneen ratkaisun löytymisestä ja kysyä pääministeriltä: ”Mitkä ovat työllisyyssopimuksen keskeiset konkreettiset keinot suomalaisen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamiseksi?”

Jukka Kopra, Eduskunnassa 13.10.2011

Luettavissa myös eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_52_2011_vp_2_58_149_p.shtml