Arvoisa herra puhemies! Tulli julkaisi tänään uusia tilastoja Suomen tavaraviennistä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Suomen läpi vietiin 12 prosenttia vähemmän transitotavaraa kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Erityisesti autojen vientimäärä Suomen läpi on tippunut 51 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Samaan aikaan Venäjällä sijaitsevan Ust-Lugan sataman kautta kuljetettujen autojen määrä lisääntyi 70 prosenttia.

Suomen satamaverkko on nykyisellään todella laaja, ja se puolestaan heijastuu siihen, etteivät satamamme pysy välttämättä kansainvälisessä kilpailussa mukana. Rahti on kuitenkin tuonut meille paljon tuloja, mutta Tullin uudet luvut näyttävät, että Venäjältä tuleva kilpailu on Suomelle suuri haaste. Kysyisinkin ministeri Kyllöseltä: mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta satamamme pysyvät kilpailukykyisinä myös lähivuosina?

Jukka Kopra, Eduskunnassa 3.5.2012

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_46_2012_vp_1_54_54_p….