Arvoisa puhemies! Pari viikkoa sitten meni aamukahvit kyllä väärään kurkkuun, kun luin valtiovarainministeriön ensimmäistä esitystä näiden alkuvaiheen kasvun kannustimien soveltamisesta. Onneksi järki sittemmin voitti ministeriön virkavalmistelijoiden yksiniittisen suppeakatseisuuden, ja meillä on nyt käsiteltävänä suhtkoht käyttökelpoisia esityksiä täällä tänään.

Lähtökohtaisesti ajatus tuotekehityksen palkkakustannuksen vähennyskelpoisuudesta on erittäin hyvä. Monissa yrityksissä on kuitenkin tilanne, että tuotekehitystä tekevät henkilöt tekevät myös laskutettavaa asiakastyötä. Voi olla tilanne, että työntekijän työajasta yhtenä kuukautena kuluu 100 prosenttia tuotekehitykseen ja toisena ajankohtana vain vaikkapa 20 prosenttia tai ei lainkaan mene työaikaa tuotekehitykseen. Tämä on tyypillistä erityisesti ict-alalla. Toivon, että valiokunta huomioi tämän näkökulman pohtiessaan tuotekehitysvähennyksen soveltamista.

Hieman ihmetyttää esityksen valmistelijoiden tapa laskea näille toimenpiteille kustannus: varsin lyhytnäköistä. Kyllä minä katson, että nämä toimenpiteet, joista nyt keskustellaan, tuottavat valtion kassaan rahaa pitemmällä juoksulla. Jos meillä on uskallusta tehdä lisää tämänkaltaisia kilpailukykyä parantavia, työllisyyttä lisääviä toimia, niin valtion kassaan kilisee vain entistä enemmän rahaa. Ei pidä katsoa seuraavan kvartaalin tai vuoden lopun exceleitä ja miettiä, että rohkaistessamme yrittäjyyttä ja tehdessämme sijoitustoimintaa rohkaisevia verotuksellisia ja muita ratkaisuja maksaisimme siitä alentuneina verotuloina. Päinvastoin, pitää olla kykyä nähdä mutkan taakse. Pitää nähdä kahden mutkan taakse. Tiedän, ja onneksi varsin moni muukin täällä salissa tietää, että mutkan takana on sitten menestys, kunhan vain teemme oikeita ja rohkeita päätöksiä ja riittävän nopeasti.

Suomalaista yhteiskuntaa ja erityisesti meidän verotuksen kehittämistämme leimaa lievä kateus. Meidän on ehdottomasti päästävä pois tästä kateuden ilmapiiristä positiivisen kannustamisen ilmapiiriin. Niin työntekijä, yrittäjä kuin sijoittajakin ovat kaikki palkkansa ansainneet, ja tämä kolminaisuus luo pohjan sille hyvinvoinnille, josta me haluamme pitää kiinni. Ei kukaan eikä mikään muu luo sitä pohjaa.

Pitkällä tähtäimellä yritysten veropohja pitää saada korkeintaan 20 prosenttiin. Vähemmän on tässä enemmän. Toivon kaikella ystävyydellä, että vasemmistossakin aletaan pikkuhiljaa tämä ymmärtää. Olen monesti täältä pöntöstä todennut, että Suomesta tulee tehdä maailman paras maa yrittämiselle. Keinot siihen ovat olemassa, joten toistan sen edelleen: Suomesta tulee tehdä maailman paras maa yrittämiselle. Se on mahdollista, ja sen kautta alkavan uuden ajan tuotoilla me maksamme oman ja jälkipolviemme hyvinvoinnin. Nämä tänään päätettävät toimenpiteet ovat ensimmäiset pienet askeleet sillä pitkällä polulla, jota meidän tulee kulkea, jotta saamme Suomen jälleen menestymään. Nyt on kiire ja päätöksiä pitää tehdä äkkiä.

Oppositio tuolla välillä aina moittii hallitusta jahkailusta. Nyt kun toimitaan nopeasti ja edistetään Suomen asiaa, ei tunnu sekään kelpaavan. Päätöksiä pitää tehdä.

Jukka Kopra, Eduskunta, 11.12.2012.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013-2015
Lähetekeskustelu

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_125_2012_vp_1_37_37_p.shtml